Suy thận cấp: nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán và điều trị

Suy thận cấp có nguyên nhân rất đa dạng và diễn tiến của bệnh này có thể rất nghiêm trọng. Bệnh thường gặp nhất ở người nhiều bệnh nền, đặc biệt những bệnh nhân nặng đang điều trị trong bệnh viện. Nếu bạn muốn biết thêm về triệu chứng của suy thận cấp, cũng như […]

Chủ đề y tế nổi bật