“Chạm để yêu thương” với tính năng E-Payment trên Docosan

Khám bệnh ngày càng tiện lợi với E-Payment

Hướng dẫn sử dụng E-Voucher trên Docosan

Song song với tính năng E-Payment, Docosan triển khai chương trình E-voucher “Chạm để yêu thương” trị giá 100.000 VNĐ áp dụng cho tất cả các đối tác và người dùng khi đặt hẹn trên Docosan từ ngày 18/04/2021.