Cập nhật giá bảo hiểm y tế cho từng đối tượng năm 2022

Giá bảo hiểm y tế là mối bận tâm của phần đông đối tượng đang có dự định tham gia bảo hiểm hoặc tiếp tục đóng tiền để tham gia. Thấu hiểu được nỗi lo lắng này, trong bài viết dưới đây Docosan sẽ cập nhật chi tiết bảng giá theo từng đối tượng cụ thể.

Nguyên tắc về mức đóng, chi phí khám chữa bệnh và giá mua bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế là một loại bảo hiểm bắt buộc được áp dụng với tất cả đối tượng theo quy định của của Luật Bảo hiểm y tế. Khi tham gia bảo hiểm y tế, bạn sẽ cảm thấy an tâm hơn khi sử dụng dịch vụ y tế cũng như nhận được hỗ trợ và giảm chi phí khi chẳng may đau ốm hay tai nạn.

Bảo hiểm y tế được Nhà nước tổ chức thực hiện, không mang mục đích thu lợi nhuận. Mỗi công dân Việt Nam, tham gia bảo hiểm y tế vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ và quyền lợi của người dân và các cơ quan, tổ chức.

Bảo hiểm y tế được thực hiện dựa trên nguyên tắc bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa người tham gia bảo hiểm. Quỹ bảo được được quản lý tập trung, công khai, thống nhất, binh bạch và bảo đảm cân đối thu chi được nhà nước bảo hộ. Bên cạnh đó, giá tiền bảo hiểm y tế cũng được thu chi dựa trên nguyên tắc được quy định chặt chẽ.

giá bảo hiểm y tế
Nguyên tắc về mức đóng, chi phí khám chữa bệnh và giá mua bảo hiểm y tế

Những nguyên tắc cơ bản như:

 • Mức đóng bảo hiểm y tế được xác định theo tỷ lệ phần trăm của tiền lương để làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, tiền trợ cấp, tiền lương hưu hoặc mức lương cơ sở.
 • Mức hưởng bảo hiểm y tế căn cứ theo mức độ bệnh tật, thời gian tham gia bảo hiểm và nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi.
 • Chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do quỹ bảo hiểm y tế và người tham gia bảo hiểm y tế cùng chi trả.

Giá bảo hiểm y tế năm 2022 là bao nhiêu tiền?

Theo quy định người tham gia bảo hiểm y tế, sẽ có nhóm đối tượng sẽ trả tiền tham gia bảo hiểm và cũng sẽ có nhóm đối tượng tự trả tiền tham gia bảo hiểm y tế.

giá bảo hiểm y tế
Giá bảo hiểm y tế năm 2022

Nhóm đối tượng không cần đóng bảo hiểm y tế

Những người thuộc một trong các nhóm dưới đây sẽ không cần đóng bảo hiểm y tế mà vẫn được cấp thẻ bảo hiểm y tế và hưởng các quyền lợi của người tham gia:

 • Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng
 • Nhóm do ngân sách nhà nước đóng
 • Nhóm được nhà nước hỗ trợ mức đóng
 • Nhóm đối tượng do người sử dụng lao động đóng
 • Đối tượng khác: học viên đào tạo sĩ quan dự bị từ 3 tháng trở lên chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trong thời gian được cơ sở đào tạo đóng bảo hiểm y tế.

Nhóm đối tượng đóng bảo hiểm y tế

Với những trường hợp phải đóng bảo hiểm y tế thì mức đóng hàng tháng của từng đối tượng cụ thể như sau:

Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng

 • Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, người quản lý doanh nghiệp, quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương, người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ, công chức viên:
Mức đóng BHYT của người lao động= 1,5% x tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc
Mức đóng BHYT của người sử dụng lao động= 3% x tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc
 • Đối tượng do người lao động, công an đơn vị, địa phương đóng bảo hiểm y tế, bao gồm: công nhân công an, người lao động làm việc theo hợp đồng từ đủ 3 tháng trở lên, công dân được tạm tuyển trước khi chính thức được chọn vào công an nhân dân:
Mức đóng BHYT của người lao động= 1,5% x tiền lương tháng theo ngạch bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên hoặc tiền lương tháng trong hợp đồng lao động
Mức đóng BHYT của công an, đơn vị địa phương= 3% x tiền lương tháng theo ngạch bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên hoặc tiền lương tháng
 • Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã:
Mức đóng BHYT của người lao động= 1,5% x mức lương cơ sở
Mức đóng BHYT của UBND xã= 3% x mức lương cơ sở

Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

 • Người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp do ngân sách nhà nước đóng:
Mức đóng BHYT tối đa của người dân= 30% x 4,5% x mức lương cơ sở
 • Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp với mức sống trung bình:
Mức đóng BHYT tối đa của người dân= 70% x 4,5% x mức lương cơ sở
 • Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm cả sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường công an nhân dân:
Mức đóng bảo hiểm tối đa của học sinh, sinh viên= 70% x 4,5% x mức lương cơ sở

Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

Tùy vào số lượng thành viên có trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú mà bảng giá bảo hiểm y tế theo hộ gia đình thay đổi như sau:

Thành viên:Mức đóng:
Người thứ nhất= 4,5% x mức lương cơ sở
Người thứ hai= 70% x 4,5% x mức lương cơ sở
Người thứ ba= 60% x 4,5% x mức lương cơ sở
Người thứ tư= 50% x 4,5% x mức lương cơ sở
Từ người thứ năm trở đi= 40% x 4,5% x mức lương cơ sở

Mức lương cơ sở được áp dụng trong năm 2022 là 1.490.000 đồng/tháng.

Bài viết đã cập nhật thông tin về mức giá bảo hiểm y tế của từng đối tượng được cập nhật mới nhất. Để biết thông tin chi tiết cũng như biết thêm nhiều vấn đề khác liên quan đến mức đóng bảo hiểm y tế hay cách tính tiền bảo hiểm y tế, vui lòng trao đổi với nhân viên bảo hiểm để được hỗ trợ và giúp đỡ.


Bài viết được tham khảo từ bác sĩ và các nguồn tư liệu đáng tin cậy trong và ngoài nước. Tuy nhiên, Docosan Team khuyến khích bệnh nhân hãy tìm và đặt lịch hẹn với bác sĩ có chuyên môn để điều trị.