Danh sách bệnh viện bảo hiểm y tế – Cập nhật mới nhất năm 2024

Tìm hiểu hệ thống chăm sóc sức khỏe của bảo hiểm y tế là một bước quan trọng để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn tài chính của cá nhân gia đình bạn. Trong bài viết này, Doctor có sẵn sẽ giới thiệu danh sách bệnh viện bảo hiểm y tế giúp dễ dàng tìm hiểu và sử dụng dịch vụ y tế một cách hiệu quả và tiện lợi. 

Danh sách bệnh viện bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế là gì? 

Trên thị trường hiện nay, bảo hiểm có nhiều loại và được phân nhóm dựa trên đối tượng hoặc hình thức tham gia. 

Có thể hiểu rằng bảo hiểm chia thành hai nhóm chính: bảo hiểm y tế do Nhà nước triển khai và bảo hiểm thương mại. 

Bảo hiểm y tế được xem là bắt buộc và áp dụng cho mọi người theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Bảo hiểm y tế do Nhà nước quản lý và thực hiện nhưng không vì mục đích lợi nhuận. Mục tiêu của nó là giải quyết những khó khăn và trở ngại mà người dân có thể gặp phải khi sử dụng dịch vụ y tế.

Khi nói đến danh sách bệnh viện đăng ký bảo hiểm y tế đó là danh sách mà người sử dụng bảo hiểm cần phải nắm rõ bởi nó liên quan đến quyền lợi và chi phí.

Theo quy định, người tham gia bảo hiểm y tế sẽ phải đóng 6% tháng lương để đóng góp vào quỹ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên có một số đối tượng được ưu tiên, họ sẽ được hỗ trợ từ 30% đến 100% tiền bảo hiểm y tế theo quy định của luật pháp.

Lợi ích khi tham gia danh sách bệnh viện bảo hiểm y tế

Theo quy định tại Khoản 15 Điều 1 của Luật Bảo hiểm y tế được sửa đổi và bổ sung vào năm 2014, người bệnh khi sử dụng dịch vụ khám và chữa bệnh tại các danh sách bệnh viện thuộc danh sách bệnh viện bảo hiểm y tế tại TPHCM sẽ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán các mức viện phí khác nhau. Cụ thể:

Đối với các đối tượng sau đây, quỹ bảo hiểm y tế sẽ thanh toán 100% chi phí:

 • Các cán bộ công an, quân đội.
 • Những người đã từng tham gia chiến đấu trong quá khứ (cựu chiến binh).
 • Những người có đóng góp cho cách mạng.
 • Người thuộc diện hộ nghèo.
 • Trẻ em dưới 6 tuổi.
 • Người đã tham gia bảo hiểm y tế trong suốt 5 năm liên tục và có đóng góp tiền bảo hiểm khác bên cạnh chi phí y tế,…

Đối với các trường hợp sau đây, quỹ bảo hiểm y tế sẽ thanh toán 95% chi phí:

 • Những người đang nhận lương hưu.
 • Những người đang nhận trợ cấp mất sức lao động.
 • Hộ gia đình thuộc diện cận nghèo,…

Các đối tượng khác của danh sách bệnh viện bảo hiểm y tế sẽ được thanh toán 80% chi phí khám chữa bệnh.

Đăng ký khám danh sách bệnh viện bảo hiểm y tế ở đâu?

Theo quy định của Thông tư 40/2015/TT-BYT, việc đăng ký khám chữa bệnh ở các danh sách bệnh viện bảo hiểm y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh được phân cấp như sau:

Cơ sở khám chữa bệnh và danh sách bệnh viện bảo hiểm y tế 

Người tham gia đăng ký ở các danh sách bệnh viện có bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh và chữa bệnh ban đầu tại nhiều loại cơ sở y tế khác nhau, không phân biệt địa giới hành chính, dựa trên nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của các cơ sở khám bệnh và chữa bệnh. 

Các loại cơ sở này bao gồm:

 • Trạm y tế xã, phường, thị trấn;
 • Trạm xá, trạm y tế, phòng y tế của các cơ quan, đơn vị, tổ chức;
 • Phòng khám bác sĩ gia đình tư nhân độc lập;
 • Trạm y tế quân – dân y, Phòng khám quân – dân y, Quân y đơn vị cấp tiểu đoàn và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
 • Bệnh viện đa khoa huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
 • Trung tâm y tế huyện có chức năng khám bệnh, chữa bệnh; Trung tâm y tế huyện có phòng khám đa khoa;
 • Phòng khám đa khoa; phòng khám đa khoa khu vực;
 • Bệnh viện đa khoa hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng thuộc các Bộ, Ngành hoặc trực thuộc đơn vị thuộc các Bộ, Ngành;
 • Bệnh viện đa khoa tư nhân tương đương hạng III, tương đương hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương;
 • Bệnh viện y học cổ truyền tư nhân tương đương hạng III, tương đương hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương;
 • Phòng Y tế, Bệnh xá trực thuộc Bộ Công an, Bệnh xá Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Trung tâm y tế quân – dân y, Bệnh xá quân y, Bệnh xá quân – dân y, Bệnh viện quân y hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng, bệnh viện quân – dân y hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Điều kiện khám danh sách bệnh viện bảo hiểm y tế tuyến tỉnh và trung ương 

Ngoài ra, người tham gia ở các danh sách bệnh viện đăng ký bảo hiểm y tế cũng có thể đăng ký khám bệnh và chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám bệnh và chữa bệnh tuyến tỉnh và trung ương trong các trường hợp sau đây:

 • Khi họ thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh mà không có cơ sở khám bệnh và chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc các cơ sở đó không đáp ứng được việc khám bệnh và chữa bệnh ban đầu cho họ, theo quy định của Giám đốc Sở Y tế sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Khi họ thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh mà được đăng ký khám bệnh và chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám bệnh và chữa bệnh tuyến tỉnh và trung ương (trừ Phòng khám thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) do Giám đốc Sở Y tế quy định sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Khám ngoài danh sách bệnh viện bảo hiểm y tế 

Người tham gia ở danh sách các bệnh viện có bảo hiểm y tế cũng có thể đăng ký khám bệnh và chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám bệnh và chữa bệnh bảo hiểm y tế khác trong các trường hợp sau đây:

 • Khi họ thuộc các đối tượng được quản lý và bảo vệ sức khỏe theo Hướng dẫn số 52 HD/BTCTW 2005 và được đăng ký khám bệnh và chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám bệnh và chữa bệnh tuyến tỉnh và trung ương (trừ Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh) theo quy định của Giám đốc Sở Y tế và có sự thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Khi họ thuộc đối tượng cán bộ của tỉnh, thành phố và được đăng ký khám bệnh và chữa bệnh ban đầu tại phòng khám thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh hoặc cơ sở khám bệnh và chữa bệnh tại tuyến tỉnh, theo quy định của Giám đốc Sở Y tế và có sự thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Khi họ là người có công với cách mạng hoặc có từ đủ 80 tuổi trở lên, và được đăng ký khám bệnh và chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám bệnh và chữa bệnh tuyến tỉnh (trừ Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh và Phòng khám thuộc Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh), và tuyến trung ương (trừ Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Thống Nhất);
 • Khi họ là trẻ em dưới 6 tuổi và được đăng ký khám bệnh và chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Bệnh viện đa khoa hạng I, hạng II thuộc các Bộ, Ngành, hoặc trực thuộc đơn vị thuộc các Bộ, Ngành; Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh; Bệnh viện đa khoa tư nhân tương đương hạng I, tương đương hạng II;
 • Khi họ là người công tác trong quân đội khi nghỉ hưu và được đăng ký khám bệnh và chữa bệnh ban đầu tại các bệnh viện hạng II thuộc Bộ Quốc phòng, Bệnh viện quân – dân y hạng II và Bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I trực thuộc Bộ Quốc phòng, Viện Y học cổ truyền Quân đội.

Tham gia danh sách bệnh viện bảo hiểm y tế nhưng sống ở xã đảo, huyện đảo 

Người tham gia ở các danh sách bệnh viện bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo có thể đăng ký khám bệnh và chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh và chữa bệnh thuận lợi nhất trên đất liền nếu trên các xã đảo, huyện đảo không có cơ sở khám bệnh và chữa bệnh hoặc không đáp ứng được việc khám bệnh và chữa bệnh ban đầu cho họ.

Khám danh sách bệnh viện bảo hiểm y tế ở nơi khác trên thẻ được không?

Dựa theo hướng dẫn trong Thông tư 30/2020/TT-BYT, ngay cả khi trên thẻ BHYT ghi địa điểm đăng ký trong danh sách các bệnh viện có bảo hiểm y tế ban đầu không trùng với nơi đang cần khám chữa bệnh vẫn có những trường hợp sau đây được coi là đúng tuyến:

 • Khi cần khám chữa bệnh tại cơ sở y tế cơ bản tại xã hoặc tại phòng khám đa khoa hoặc tại bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn tỉnh;
 • Trong trường hợp cấp cứu có thể tới bất kỳ cơ sở y tế nào trên toàn quốc;
 • Khi được chuyển tuyến bởi cơ sở y tế;
 • Nếu có giấy tờ chứng minh bạn đang ở tại một địa phương khác trong thời gian công tác, du lịch, tạm trú… và bạn khám chữa bệnh tại cơ sở y tế cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký ban đầu ghi trên thẻ BHYT;
 • Khi có giấy hẹn tái khám trong trường hợp đã được chuyển tuyến theo quy định;
 • Trong trường hợp bạn hiến bộ phận cơ thể và cần điều trị ngay sau khi hiến bộ phận;
 • Với trẻ sơ sinh cần được điều trị ngay sau khi mới sinh ra.

Bên cạnh đó, nếu có thẻ BHYT và cần khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến tỉnh, quỹ BHYT có trong danh sách bệnh viện bảo hiểm y tế sẽ thanh toán chi phí theo mức hưởng với tỷ lệ 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi toàn quốc và tỷ lệ 40% tại tuyến Trung ương.

Danh sách bệnh viện bảo hiểm y tế tại TP.HCM

Theo báo cáo số 436/TB-BHXH, danh sách các bệnh viện bảo hiểm y tế tại TP. Hồ Chí Minh được phân chia cụ thể như sau:

Các cơ sở khám chữa bệnh công lập thuộc tuyến Trung ương và bộ ngành khác gồm:

Các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh bao gồm 13 bệnh viện:

 • Bệnh viện Nhân Dân Gia Định
 • Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn
 • Bệnh viện Nhân Dân 115
 • Bệnh viện Nguyễn Trãi
 • Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện
 • Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
 • Bệnh viện Trưng Vương
 • Bệnh viện An Bình
 • Bệnh viện Điều dưỡng PHCN ĐT bệnh Nghề Nghiệp
 • Viện Y dược học dân tộc
 • Bệnh viện 7A
 • Bệnh viện Chỉnh Hình Và Phục Hồi Chức Năng TPHCM
 • Bệnh viện Nhi đồng thành phố

Các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân ngang với tuyến tỉnh bao gồm:

 • Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn
 • Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
 • Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức – Chi nhánh III
 • Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park

Các cơ sở khám chữa bệnh công lập thuộc tuyến quận, huyện có tổng cộng 55 bệnh viện và phòng khám.

Các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân ngang với tuyến huyện gồm có 78 bệnh viện và phòng khám.

Người tham gia BHYT đăng ký khám chữa bệnh tại các cơ sở KCB tư nhân sẽ được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định hiện hành áp dụng tại các cơ sở nhà nước. Chi tiết về danh sách bệnh viện, cơ sở KCB, mã KCB, địa chỉ, thông tin đăng ký mới hay gia hạn có thể được tìm thấy trong Phụ lục 1, được cung cấp kèm theo Thông báo 8005/TB-BHXH và Thông báo 8428/TB-BHXH.

Danh sách bệnh viện bảo hiểm y tế ban đầu quý I/2023 cho người nước ngoài 

Có tổng cộng 21 danh sách bệnh viện bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho người nước ngoài. Danh sách này bao gồm:

Bệnh viện Thống Nhất, một bệnh viện tuyến trung ương.

Bảy bệnh viện công lập tuyến tỉnh:

 • Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
 • Bệnh viện Nhân dân Gia Định
 • Bệnh viện Nhân dân 115
 • Bệnh viện Trưng Vương
 • Bệnh viện đa khoa Sài Gòn
 • BV Điều dưỡng PHCN ĐT bệnh Nghề Nghiệp
 • Bệnh Viện Nhi đồng Thành phố

Ba bệnh viện tư nhân tương đương tuyến tỉnh:

 • Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh
 • Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn
 • Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Central Park

Hai bệnh viện công lập tuyến quận, huyện:

 • Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi
 • Bệnh viện Lê Văn Thịnh

Tám cơ sở KCB tư nhân tương đương tuyến huyện.


Danh sách bệnh viện bảo hiểm y tế cụ thể ra sao đề nghị tìm hiểu kỹ hơn với bác sĩ của Docosan để hiểu đúng.