Khám bệnh nghề nghiệp là gì? – Hồ sơ và danh mục khám

Bệnh nghề nghiệp được gọi là bệnh xuất phát từ những tác động có hại của môi trường làm việc đối với nhân viên, có thể có tác động tiêu cực đến tình trạng sức khỏe và làm giảm hiệu suất công việc của họ. Vậy khám bệnh nghề nghiệp là gì, hồ sơ khám phát hiện bệnh nghề nghiệp gồm những gì, hãy cùng theo dõi bài viết sau đây của Doctor có sẵn

khám bệnh nghề nghiệp

Đối tượng cần khám bệnh nghề nghiệp 

Theo Thông tư 28/2016/TT-BYT, quy định về việc kiểm tra sức khỏe liên quan đến nghề nghiệp, đối tượng dưới sự kiểm tra để phát hiện bệnh nghề nghiệp là các lao động được chỉ định theo Điều 2, Khoản 1 của Thông tư này. 

Trong trường hợp những người lao động không thuộc Khoản 1 của Điều này chuyển sang thực hiện công việc có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp, họ phải tuân theo quy định tại Điều 2 của Thông tư 28/2016/TT-BYT, liên quan đến các đối tượng áp dụng.

Đối tượng áp dụng:

 • Các cá nhân tiếp xúc với các yếu tố có hại có khả năng gây bệnh nghề nghiệp hoặc tham gia vào công việc đòi hỏi nỗ lực lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bao gồm cả học việc, thực tập nghề, người lao động đã nghỉ hưu hoặc đã chuyển công tác ra khỏi ngành công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp.
 • Các đối tượng trên cũng phải tham gia vào chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 2, Khoản 1 và Khoản 4 của Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 và đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang chờ giải quyết chế độ hưu trí hoặc trợ cấp hàng tháng.
 • Các tổ chức, cá nhân thuê và sử dụng lao động theo quy định tại Khoản 1 này được gọi là “người sử dụng lao động”. 
 • Các cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện khám bệnh nghề nghiệp theo quy định của luật pháp bao gồm kiểm tra sức khỏe trước khi bố trí làm việc, kiểm tra phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động và kiểm tra định kỳ cho những người lao động mắc bệnh nghề nghiệp; những cơ sở được biết đến với tên gọi là “cơ sở khám bệnh nghề nghiệp.”

Hồ sơ khám phát hiện bệnh nghề nghiệp gồm giấy tờ gì?

Người cần khám bệnh nghề nghiệp cần thiết lập một hồ sơ đầy đủ tuân theo các quy định được quy định trong Điều 8 của Thông tư 28/2016/TT-BYT. Hồ sơ này bao gồm:

 • Phiếu khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc, theo mẫu được công bố tại Phụ lục 2 của Thông tư. Đối với những người lao động đã làm việc trước ngày Thông tư có hiệu lực (trước ngày 15/8/2016), kết quả khám sức khỏe gần đây nhất sẽ được sử dụng.
 • Sổ khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp, được thực hiện theo mẫu được quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư này.

Một bản sao hợp lệ của một trong các tài liệu sau đây cần được cung cấp:

 • Kết quả quan trắc môi trường lao động: Đây là yêu cầu quan trọng đối với trường hợp mà người lao động tiếp xúc với yếu tố vi sinh vật trong môi trường lao động và việc quan trắc môi trường lao động đã được thực hiện trước ngày 01/7/2016. 

Hồ sơ khám bệnh nghề nghiệp cần được hoàn thiện bằng Phiếu đánh giá tiếp xúc với yếu tố vi sinh vật, được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền.

 • Biên bản xác nhận tiếp xúc với yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp: Yêu cầu này áp dụng cho các trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp cấp tính mà tại thời điểm xảy ra bệnh nghề nghiệp cấp tính, không thể xác định được mức độ tiếp xúc với yếu tố có hại, và thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư này.

Bản sao hợp lệ của giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án liên quan đến khám bệnh nghề nghiệp (nếu có).

Thời gian khám bệnh nghề nghiệp

Hàng năm, người sử dụng lao động cần tổ chức khám bệnh nghề nghiệp cho các nhóm nhân viên sau: những người thực hiện công việc nặng nhọc, có nguy cơ tiếp xúc với các yếu tố độc hại và nguy hiểm, cũng như những người lao động có khuyết tật, độ tuổi chưa đủ trưởng thành hoặc thuộc nhóm người lao động cao tuổi.

Trong trường hợp có sự nghi ngờ về việc mắc bệnh nghề nghiệp cấp tính hoặc khi có yêu cầu từ người sử dụng lao động hoặc từ người lao động, thời điểm tiến hành kiểm tra phát hiện khám bệnh nghề nghiệp sẽ được xác định dựa trên đề nghị của tổ chức hoặc cá nhân yêu cầu.

Các cuộc kiểm tra sức khỏe này phải diễn ra ít nhất là 06 tháng một lần. Cụ thể theo Thông tư 56/2017/TT-BYT, thời gian khám bệnh nghề nghiệp được xác định như sau:

 • Người lao động thông thường: Cần khám ít nhất 01 lần trong mỗi năm.
 • Người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người khuyết tật, chưa thành niên, và người cao tuổi: Phải thực hiện khám ít nhất 01 lần trong mỗi 06 tháng.
 • Trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nghề nghiệp cấp tính hoặc theo yêu cầu của doanh nghiệp hoặc người lao động: Thời gian khám phát hiện bệnh nghề nghiệp sẽ được xác định theo nhu cầu cụ thể.
 • Các loại bệnh cụ thể sẽ có thời gian khám định kỳ riêng, ví dụ như bệnh bụi phổi silic và bệnh bụi phổi bông được khám định kỳ 12 tháng/lần, trong khi bệnh nhiễm độc thủy ngân và nhiễm độc nicotin nghề nghiệp sẽ được khám định kỳ 06 tháng/lần.

Trao đổi thêm với bác sĩ để biết thêm thông tin:

Quy trình khám bệnh nghề nghiệp 

Điều 9 của Thông tư 28/2016/TT-BYT hướng dẫn quy trình như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ 

Để chuẩn bị và nộp hồ sơ khám phát hiện bệnh nghề nghiệp theo quy định hiện hành, cần tuân theo các bước sau:

 • Trước khi thực hiện khám bệnh nghề nghiệp, người sử dụng lao động hoặc người lao động cần gửi hồ sơ liên quan đến khám phát hiện bệnh nghề nghiệp tới cơ sở khám bệnh nghề nghiệp.
 • Khi đã tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ sở khám bệnh nghề nghiệp sẽ thông báo về thời gian, địa điểm, và thông tin liên quan khác đối với quá trình khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người sử dụng lao động hoặc người lao động.

Bước 2: Tiến hành khám bệnh nghề nghiệp 

 • Thực hiện khám bệnh nghề nghiệp theo lịch hẹn đã được thông báo, cơ sở khám bệnh nghề nghiệp sẽ tiến hành khám phát hiện bệnh nghề nghiệp lần đầu cho người lao động.
 • Khi kết thúc đợt khám, cơ sở khám bệnh nghề nghiệp sẽ ghi đầy đủ thông tin trong sổ khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp và thực hiện tổng hợp kết quả của quá trình khám bệnh nghề nghiệp.
 • Trong trường hợp người lao động được chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp, cơ sở khám bệnh nghề nghiệp phải lập Hồ sơ bệnh nghề nghiệp và tổng hợp báo cáo về trường hợp người lao động mắc bệnh nghề nghiệp.

Bước 3: Kết thúc quy trình

Sau khi hoàn tất quá trình khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, cơ sở khám bệnh nghề nghiệp cần phải trả lại kết quả khám bệnh nghề nghiệp, hồ sơ bệnh nghề nghiệp và báo cáo về trường hợp người lao động mắc bệnh nghề nghiệp cho người sử dụng lao động hoặc người lao động trong vòng 20 ngày làm việc.

Mỗi cơ sở y tế, quy trình thăm khám sẽ có phần khác nhau:

Danh mục khám bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH

Đến năm 2015, đã có 28 bệnh nghề nghiệp được chính thức công nhận và được chế độ Bảo hiểm Xã hội (BHXH) hỗ trợ. Cụ thể, danh sách này được đề cập trong các văn bản pháp luật như Thông tư Liên bộ số 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH, Thông tư Liên bộ số 29-TTLB, Quyết định số 167/BYT-QĐ, Quyết định số 27/2006/QĐ-BYT, và Thông tư số 42/2011/TT-BYT. Danh mục khám bệnh nghề nghiệp này đã được chia thành 5 nhóm chính:

Nhóm I: Bệnh liên quan đến bụi và phế quản

 • Bệnh bụi phổi – Silic nghề nghiệp (BP-silic) – được quy định bởi Thông tư liên tịch số 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH
 • Bệnh bụi phổi Atbet (amiăng) (BP-amiăng) – được quy định bởi Thông tư liên tịch số 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH
 • Bệnh bụi phổi bông (BP-bông) – được quy định bởi Thông tư liên bộ số 29-TTLB
 • Bệnh viêm phế quản mãn tính nghề nghiệp (viêm PQ- NN) – được quy định bởi Quyết định 167/BYT-QĐ
 • Bệnh hen phế quản nghề nghiệp – được quy định bởi Quyết định 27/2006/QĐ-BYT

Nhóm II: Bệnh nhiễm độc nghề nghiệp

 • Bệnh nhiễm độc chì và các hợp chất chì – được quy định bởi Thông tư liên tịch số 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH
 • Bệnh nhiễm độc benzen và các hợp chất đồng đẳng của benzene – được quy định bởi Thông tư liên tịch số 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH
 • Bệnh nhiễm độc thuỷ ngân và các hợp chất thuỷ ngân – được quy định bởi Thông tư liên tịch số 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH
 • Bệnh nhiễm độc mangan và các hợp chất của mangan – được quy định bởi Thông tư liên tịch số 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH
 • Bệnh nhiễm độc TNT (trinitrotoluen) – được quy định bởi Thông tư liên bộ số 29-TTLB
 • Bệnh nhiễm độc asen và các hợp chất asen nghề nghiệp – được quy định bởi Quyết định 167/BYT-QĐ
 • Bệnh nhiễm độc nicotin nghề nghiệp – được quy định bởi Quyết định 167/BYT-QĐ
 • Bệnh nhiễm độc hoá chất trừ sâu nghề nghiệp – được quy định bởi Quyết định 167/BYT-QĐ
 • Bệnh nhiễm độc cacbonmonoxit nghề nghiệp – được quy định bởi Quyết định 27/2006/QĐ-BYT
 • Bệnh nhiễm độc Cadimi nghề nghiệp – được quy định bởi Thông tư 42/2011/TT-BYT

Nhóm III: Bệnh nghề nghiệp do yếu tố vật lý

 • Bệnh do tia X và các chất phóng xạ – được quy định bởi Thông tư liên tịch số 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH
 • Bệnh điếc do tiếng ồn (điếc NN) – được quy định bởi Thông tư liên tịch số 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH
 • Bệnh rung chuyển nghề nghiệp – được quy định bởi Thông tư liên bộ số 29-TTLB
 • Bệnh giảm áp mãn tính nghề nghiệp – được quy định bởi Quyết định 167/BYT-QĐ
 • Bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân – được quy định bởi Thông tư 42/2011/TT-BYT

Nhóm IV: Bệnh nghề nghiệp da liễu

 • Bệnh sạm da nghề nghiệp – được quy định bởi Thông tư liên bộ số 29-TTLB
 • Bệnh loét da, loét vách ngăn mũi, viêm da, chàm tiếp xúc – được quy định bởi Thông tư liên bộ số 29-TTLB
 • Bệnh nốt dầu nghề nghiệp – được quy định bởi Quyết định 27/2006/QĐ-BYT
 • Bệnh viêm loét da, viêm móng và xung quanh móng nghề nghiệp – được quy định bởi Quyết định 27/2006/QĐ-BYT

Nhóm V: Bệnh nhiễm khuẩn nghề nghiệp

 • Bệnh lao nghề nghiệp – được quy định bởi Thông tư liên bộ số 29-TTLB
 • Bệnh viêm gan virus nghề nghiệp – được quy định bởi Thông tư liên bộ số 29-TTLB
 • Bệnh do xoắn khuẩn leptospira nghề nghiệp – được quy định bởi Thông tư liên bộ số 29-TTLB
 • Nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp – được quy định bởi Thông tư 42/2011/TT-BYT

Trao đổi thêm với bác sĩ để biết thêm thông tin:

Chi phí khám bệnh nghề nghiệp 

Chi phí cho hoạt động tư vấn kiểm tra sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp của người lao động sẽ được chịu bởi người sử dụng lao động. 

Điều này được quy định trong các khoản 1, 2, 3 và 5 của Điều 21 của Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015. Chi phí này sẽ được hạch toán, trừ khi thu nhập của người sử dụng lao động chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Trong trường hợp tổ chức hành chính hoặc các đơn vị sự nghiệp không thực hiện dịch vụ tư vấn sức khỏe định kỳ và khám  bệnh nghề nghiệp, chi phí này sẽ được hạch toán vào chi phí hoạt động thường xuyên.

Địa chỉ khám bệnh nghề nghiệp ở đâu?

Để được khám bệnh nghề nghiệp, người lao động có thể liên hệ với các cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện khám bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. 

Theo quy định tại Điều 2 của Thông tư 28/2016/TT-BYT, các cơ sở y tế có đủ điều kiện để thực hiện việc khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động, và thực hiện khám định kỳ cho người lao động mắc bệnh nghề nghiệp.

Ngoài ra, dựa trên Công văn số 1794/MT-LĐ của Cục Quản lý Môi trường Y tế, đã được công bố danh sách 65 cơ sở y tế được cấp phép để thực hiện các quy trình liên quan đến bệnh nghề nghiệp. Đây là các cơ sở y tế có thẩm quyền thực hiện khám phát hiện và điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Cơ sở y tế gợi ý:

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Victoria Healthcare

Phòng khám Quốc tế Victoria Healthcare là một trong những cơ sở y tế hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và điều trị y tế chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế. Với đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế có trình độ cao, cùng với các trang thiết bị y tế hiện đại, phòng khám này cam kết đáp ứng mọi nhu cầu y tế của bệnh nhân một cách tận tâm và chuyên nghiệp.

Vigor Healthcare

Phòng khám Vigor Health là một thực thể y tế có trên 10 năm hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, thăm khám và điều trị bệnh. Với cơ sở vật chất hiện đại hoàn toàn tự động, sử dụng hệ thống công nghệ Hitachi tiên tiến, phòng khám đã đạt vị trí đáng chú ý trong danh sách TOP 6 các cơ sở y tế đáng tin cậy, được kiểm tra và công nhận bởi Sở Y Tế TP.HCM vào năm 2019.

Tại Vigor Health, đội ngũ bác sĩ và y tá là những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm, một số lên đến 30 năm, và họ đã được đào tạo và tu nghiệp tại các trường đại học danh tiếng cả trong và ngoài nước. Điều này đảm bảo rằng bệnh nhân luôn nhận được dịch vụ y tế chất lượng và sự quan tâm tận tâm từ các chuyên gia có trình độ hàng đầu.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc thành lập chính thức vào năm 2011, đã phục vụ cộng đồng suốt một thập kỷ. Ngày nay, nó đã trở thành Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI, được đánh giá cao và xếp hạng trong Top 3 bệnh viện tư và Top 5 tổng số bệnh viện chất lượng hàng đầu tại Hà Nội. Với ba cơ sở chiến lược tại các vị trí đắc địa trong Thành phố Hà Nội, hệ thống này đã thu hút sự tin tưởng của nhiều khách hàng.

Thu Cúc TCI không chỉ tập trung vào việc cung cấp chất lượng dịch vụ y tế mà còn chú trọng đến môi trường thoải mái cho bệnh nhân. Họ không ngừng nâng cao kiến thức và áp dụng những phương pháp tầm soát và điều trị tiên tiến để mang lại sự chăm sóc y tế tốt nhất cho cộng đồng.

Bệnh viện Quốc tế City

Bệnh viện Quốc tế City (CIH) hiện tại đã mở dịch vụ nghiệm COVID-19 nhanh chóng và hiệu quả!

CIH là bệnh viện đa khoa hàng đầu tại Khu Y tế kỹ thuật cao, cam kết mang đến dịch vụ y tế quốc tế tại Việt Nam và đảm bảo sự chăm sóc toàn diện cho tất cả bệnh nhân trong quá trình điều trị tại đây.

Phòng khám Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Là một phần của Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn và Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, Phòng khám Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn đã xây dựng uy tín bằng việc cung cấp chất lượng cao trong việc khám và điều trị bệnh, cùng với tinh thần phục vụ chuyên nghiệp. Đây là nơi được người dân TP.HCM và các khu vực lân cận tin dùng.

Đội ngũ thạc sĩ, bác sĩ và điều dưỡng tại đây đều có kiến thức và kỹ năng cao, và họ được trang bị bởi trang thiết bị y tế hiện đại cùng hệ thống xét nghiệm tiên tiến. Nhờ sự kết hợp này, Phòng khám đã đạt được nhiều thành tựu trong việc áp dụng các kỹ thuật y khoa tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị.


Câu hỏi thường gặp 

Khám bệnh nghề nghiệp 1 năm mấy lần?

Việc thực hiện khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp là bắt buộc để bảo vệ sức khỏe của người lao động và đảm bảo môi trường làm việc an toàn. Khám bệnh nghề nghiệp thường được thực hiện một lần mỗi năm.

Khám bệnh nghề nghiệp theo thông tư nào?

Khám bệnh nghề nghiệp là một quy trình được thực hiện thông qua quy định bởi TT 28/2016/TT-BYT của Bộ y tế về Hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp.


Khám bệnh nghề nghiệp gồm những gì, để tìm hiểu kỹ hơn về khám bệnh nghề nghiệp đề nghị tìm tư vấn từ bác sĩ của Docosan để hiểu đúng và có phương pháp hỗ trợ sức khỏe kịp thời.