Bệnh Thalassemia là gì? Cùng tìm hiểu để phòng ngừa

Bệnh Thalassemia là một trong những bệnh di truyền phổ biến và nghiêm trọng trên toàn cầu, đặc biệt tại các khu vực có sự phổ biến cao như Việt Nam. Bệnh Thalassemia ảnh hưởng đến khả năng tạo máu, gây ra các vấn đề nghiêm trọng trong việc sản xuất hemoglobin, protein quan trọng […]

Chủ đề y tế nổi bật