Trĩ ngoại độ 1: Hướng điều trị hiệu quả nhất

Bệnh trĩ ngoại độ 1 là giai đoạn bệnh nhẹ nhất, búi trĩ vẫn còn rất nhỏ, triệu chứng chưa rõ rệt và chưa gây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Tuy nhiên, nếu không được điều trị kịp thời thì không những bệnh trĩ ngoại sẽ gây khó chịu cho người bệnh trong sinh […]

Chủ đề y tế nổi bật