Những loại thuốc phá thai khẩn cấp: Đừng dùng khi chưa hiểu!

‘ Những loại thuốc phá thai khẩn cấp có thể được xem như một giải pháp cứu cánh cho các bạn nữ khi đã phát sinh quan hệ tình dục và mang thai ngoài ý muốn. Tuy nhiên, không bác sĩ nào khuyến khích việc phá thai vì những loại thuốc phá thai khẩn cấp này có […]

Chủ đề y tế nổi bật