Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD): Phân loại, triệu chứng và điều trị

Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) là một rối loạn sức khỏe tâm thần có thể gây ra các hành vi hiếu động và bốc đồng trên mức bình thường. Những người bị ADHD cũng có thể gặp khó khăn khi tập trung sự chú ý vào một việc duy nhất hoặc ngồi […]

Chủ đề y tế nổi bật