Cấu tạo dạ dày của cơ thể người: 7 biện pháp giúp dạ dày luôn khỏe mạnh

Một trong những bộ phận quan trọng nhất của hệ tiêu hóa ở người là dạ dày. Đó là vì cấu tạo dạ dày rất đặc biệt với chức năng chuyên biệt mà những cơ quan khác không thể thay thế được. Một người cắt đi một phần hoặc toàn bộ dạ dày sẽ ảnh […]

Chủ đề y tế nổi bật