8 cách chung sống với bệnh tăng động giảm chú ý ở trẻ

Bệnh tăng động giảm chú ý ở trẻ ảnh hưởng khả năng tập trung, làm cho trẻ gặp vấn đề ở trường học, trình độ học có thể bị sụt giảm, đặc biệt là trẻ chưa được điều trị. Trẻ mắc ADHD sẽ quên mất nhiệm vụ được giao, bị mất đồ, mất sách, và […]

Chủ đề y tế nổi bật