Nội soi tiêu hóa với kỹ thuật dải tần ánh sáng hẹp (NBI)

Bài viết được tư vấn chuyên môn bởi BS. CKII. Lê Kim Sang, Trưởng khoa Nội soi – Nội tiêu hóa – Bệnh viện Quốc tế City. </iframe> Kỹ thuật nội soi tiêu hóa với dải tần ánh sáng hẹp (NBI – Narrow Banding Imaging) đã tạo nên một bước đột phá trong sàng lọc […]

Chủ đề y tế nổi bật