Trẻ chậm nói: Nguyên nhân, dấu hiệu và điều trị

Các chuyên gia thường sử dụng “các mốc phát triển” nhằm giúp đánh giá sự phát triển và tiến bộ của trẻ em, tuy nhiên đó chỉ là những nguyên tắc chung, trẻ em có thể phát triển theo tốc độ của riêng chúng. Nếu bạn nhân thấy trẻ chậm nói, điều đó không phải […]

Chủ đề y tế nổi bật