Điều gì thúc đẩy sự đổi mới trong Hệ thống Y tế Toàn cầu?

Theo lời mời của Giáo sư Atun và Che L Reddy, bà Beth Ann Lopez (Co-Founder & CEO Docosan) đã có phần chia sẻ về câu chuyện của Docosan với các bạn sinh viên tại Harvard T.H. Chan School of Public Health trong chủ đề “Đổi mới & Hệ thống Y tế toàn cầu“ Tôi […]

Chủ đề y tế nổi bật