Vượt qua trầm cảm nặng: 1 quá trình khó khăn

Vượt qua trầm cảm nặng là một quá trình khó khăn nhưng là mục tiêu hoàn toàn khả thi. Bệnh nhân có thể vượt qua bằng nhiều cách khác nhau tuy nhiên vẫn cần đến sự hỗ trợ từ chuyên gia tham vấn tâm lý để đánh giá chính xác và nhận liệu pháp phù […]

Chủ đề y tế nổi bật